- Komerční sdělení-svět ženy

Sledujte počasí a výskyt plísní

- Komerční sdělení -hobby

Po velmi teplém začátku vegetace již déle trvá teplotně normální počasí. Tropická vedra nenastala, takže plodiny se snáze vyrovnávají s vláhovým deficitem.

Vývoj okurek je vzhledem k teplotním pásmům, ale i způsobu pěstování rozdílný. Plíseň okurková, která je často poškozuje, vyžaduje teplé a vlhké podmínky. Nevyhovují jí chladné noci (pod 15 °C), které dosud byly, ale ani tropické horko nad 30 °C, které ještě nenastaly. Proto jí právě nynější počasí vyhovuje a umožňuje její nerušený vývoj. Mezi preventivní opatření patří výběr vhodné vzdušné polohy s přiměřeným prouděním vzduchu, lehkou půdou as optimálním sponem, ale zejména závlaha podmokem – nikdy ne na list.

Kdo chce ošetřovat, měl by sledovat kromě počasí také první výskyty plísně, protože ošetřovat se začíná obvykle hned po zjištění prvních výskytů. Povoleny jsou kontaktní přípravky Bravo 500, Cuprocaffaro, Kuprikol 50, Dithane M 45, Dithane DG Neo-Tec, Novozir MN 80, Funguran a Champion 50 WP, přípravky s kontaktní i systémovou účinnou látkou Acrobat MZ WG, Curza Gold MZ 68 WG, Ridomil Gold Plus 42,5 WP a Tanos 50 WG a systémové přípravky Aliette 80 WP a Previcur 607 SL.

Čtěte také:

Proti vlhkomilným chorobám

Ochranu je třeba provádět pouze v případě skutečného ohrožení porostů, přičemž je důležité dodržet hygienickou ochrannou dobu před sklizní plodů.

Chladné večery neumožňovaly kladení vajíček obalovače jablečného. I vývoj těch, které byly nakladeny, byl zpomalen. Proto je druhé opakované ošetření proti první generaci letos opodstatněnější než v letech s ustáleným teplým počasím. V oblastech s pravidelnými škodami způsobenými podkopáčky se blíží termín dalšího ošetření proti druhé generaci. Po očekávaném oteplení se určitě zvýší četnost, aktivita a také škodlivost.

Upozorňujeme také na housenky různých druhů motýlů (jeptišky, píďalky, spřádač americký), způsobující požery listů. Při přemnožení způsobují značné škody na úrodě. Chemická ochrana je nejúčinnější proti mladým housenkám, takže při jejich přemnožení na začátku líhnutí je třeba provést postřik povolenými přípravky.

Dlouhé kvetení révy
Kvetení révy začalo v letošním roce mimořádně brzy, přibližně 25. května, což je za nedávné teplé roky již potřetí v tomto století (2000, 2003 a nyní). Rozdíl oproti těmto letům je v tom, že po teplém květnu přišlo výrazné ochlazení i pod 10°C, což už kvetení neprospívá. Při ideálním počasí teplých a málo srážkových dnů je réva schopna odkvést do týdne.

Letos to však bude trvat některým odrůdám i 15 a více dní. Uvidíme, zda chlad způsobil i horší opylení zejména odrůd náročných na teplo během jejich kvetení a náchylných ke sprchání.

Pro takové dlouhé kvetení má mnoho vinic dilema, zda stříkat „do květu“ – odpověď jsme dali v předešlých signalizacích a zní ano. Riskovat poškození úrody chorobami nedoporučujeme. Poškození květin postřikem je určitě menší než následné škody způsobené infekcemi během kvetení.

Připomínáme proto ošetřování proti padlí i peronosporu hned po uplynutí 12 až 14 dnů od posledního postřiku bez ohledu na průběh kvetení. Nižší teploty sice zpomalují vývoj a infekční aktivitu nemocí, avšak v praxi i tak dochází k prodlužování intervalu ošetření nezřídka i nad 16 dní pro deštivé počasí, které znemožňuje často i více dní po sobě provést ošetření. Takže je třeba využít slunečné dny ihned po uplynutí uvedeného intervalu.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora